LKL ŽAIDIMO „BETSAFE-LKL SPĖLIONĖ“ TAISYKLĖS

Užsakovas

Užsakovas "Lietuvos krepšinio lyga, Verslo centras „Park Town“, Lvivo g. 101, LT-08104, Vilnius, Lietuva, tel., +370 686 96 628, el. paštas [email protected] (toliau – „Užsakovas“) Užsakovas "Lietuvos krepšinio lyga, Verslo centras „Park Town“, Lvivo g. 101, LT-08104, Vilnius, Lietuva, tel., +370 686 96 628, el. paštas [email protected] (toliau – „Užsakovas“)

Vykdytojas (rėmėjo atstovas)

Vykdytojas (rėmėjo atstovas) Coagency, UAB, Paupio 136-50 g., Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300078393, tel. (8-655) 59478 (toliau – „Vykdytojas“)

1. Vykdytojas Užsakovo vardu ir pavedimu vykdo žaidimą „Betsafe-LKL spėlionė“ (toliau – „Žaidimas“) pagal žemiau nurodytas taisykles (toliau – „Taisyklės“).

2. Laikytis Taisyklių privalo visi Žaidime dalyvaujantys asmenys. Informacija apie Žaidimą ir Taisykles taip pat skelbiama interneto svetainėje www.lkl.lt

3. Prašome įdėmiai susipažinti su šiomis Taisyklėmis, kadangi jums dalyvaujant Žaidime, Taisyklės bus laikomos sutartimi tarp jūsų ir Užsakovo.

Žaidimo vieta ir trukmė

4. Žaidimas prasideda 2023 m. spalio 11 d. 09.00 val., ir baigiasi laimėtojo išrinkimu sezono pabaigoje, ne vėliau kaip 2024 m. birželio 20 dieną.

5. Žaidime spėjimus galima pateikti tik iki 2023 m. spalio 31 dienos 23.59 val.

6. Žaidimas rengiamas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Dalyvavimo Žaidime sąlygos

7. Žaidime gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, Žaidimo galiojimo metu sulaukę 18 metų.

8. Žaidime negali dalyvauti Vykdytojo ir Užsakovo darbuotojai ir jų šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai, vaikaičiai, broliai, seserys, tėvai ir seneliai), Žaidimo laimėtojai tai patvirtina prizo atsiėmimo metu pasirašydami priėmimo-perdavimo aktą. Konstatavus, kad išvardytų įmonių darbuotojas arba jo šeimos narys dalyvavo Žaidime ir tapo prizo laimėtoju, prizas jam nebūtų įteikiamas. Vėliau nustačius, kad išvardytų įmonių darbuotojas arba jo šeimos narys dalyvavo Žaidime, tapo prizo laimėtoju ir gavo prizą – prizas turės būti grąžintas.

9. Norint dalyvauti Žaidime, reikia atlikti tokius veiksmus:

- Apsilankyti svetainėje www.lkl.lt, „Betsafe-LKL spėlionė“ polapyje iki spėjimų pateikimo pabaigos termino;

- Sekant nurodymus atlikti du spėjimus: (i) pasirinkti galutinę Betsafe-LKL komandų rikiuotę, t.y. eilės tvarka nuo 1 iki 12 vietos išrikiuoti visų 12-os Betsafe-LKL komandų galutinę rikiuotę 2023-2024 m. „Betsafe-LKL“ čempionato turnyro lentelėje; ir (ii) atspėti būsimą 2023-2024 m. „Betsafe-LKL“ čempionato reguliaraus sezono MVP krepšininką;

- Pateikti savo kontaktinius duomenis;

- Pažymint varnelę patvirtinti savo susipažinimą su šiomis Taisyklėmis;

- Pasirinkti „Išsaugoti“.

Atlikus šiuos žingsnius, dalyvis gaus patvirtinimą į savo el. pašto dėžutę, apie tai, kad jo spėjimas yra priimtas ir dalyvauja Žaidime.

10. Vienas dalyvis Žaidime gali dalyvauti tik vieną kartą.

11. Pateikdamas (registruodamas) savo duomenis dalyvavimui Žaidime, dalyvis prisiima visą atsakomybę už savo duomenų tikslumą, tai pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant savo spėjimą.

12. Dalyvis bet kuriuo metu susisiekęs su Lietuvos krepšinio lyga elektoriniu paštu [email protected], gali atsisakyti dalyvauti Žaidime, nepranešdamas jokių priežasčių. Žaidimo dalyviui el. paštu išreiškus norą panaikinti jo spėjimą ir tolimesnį dalyvavimą Žaidime, tai bus padaryta per vieną darbo dieną.

13. Žaidimo Vykdytojas pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui jei dalyvis:

a) pažeidžia šias Taisykles;

b) pateikia ne savo duomenis, meluoja dėl amžiaus ar kitaip sukčiauja;

c) pažeidžia kitas teisės normas tuo sukeldamas žalą Užsakovui, Vykdytojui ar trečiosioms šalims.

14. Žaidimo Vykdytojas nėra atsakingas už:

a) galimą dalyvių nuostolį, dalyvaujant Žaidime ar atsiimant prizą;

b) pasekmes, kurios kyla dėl melagingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų kylančių dėl dalyvio kaltės;

c) nebaigtas registracijas ir spėjimus, kuriuos pabaigti sutrukdė techniniai įrangos gedimai ar interneto sutrikimai.

Laimėtojų nustatymas ir paskelbimas

15. Prizų laimėtojas bus nustatytas ir paskelbtas pasibaigus sezonui. Apie tikslią laimėtojo paskelbimo dieną bus iš anksto, nemažiau kaip prieš 10 dienų, pranešta LKL svetainėje www.lkl.lt.

16. Stebint nepriklausomai trečiajai šaliai, laimėtoju bus paskelbiamas tas dalyvis, kuris tiksliai atspėjo komandų išsirikiavimą ir MVP žaidėją.

17. Jeigu bus keli dalyviai tiksliai atspėję komandų išsirikiavimą ir MVP žaidėją, tuomet Žaidimo laimėtojas bus renkamas panaudojant specialiai tam sukurtą programą, kuri atrenka laimėjusį dalyvį atsitiktine tvarka parinkdama vieną iš teisingai spėjusiųjų.

18. Jeigu nebus nei vieno laimėtojo (teisingai atspėjusio), Žaidimas baigsis be laimėtojo ir prizas liks rėmėjo nuosavybė.

19. Apie prizo laimėjimą Žaidimo dalyvis informuojamas el. laišku ir LKL svetainėje www.lkl.lt (jeigu sutinka).

20. Laimėtojo atranką ir paskelbimą stebės nepriklausomas trečiasis asmuo.

Prizų fondas

21. Prizų fondą sudaro vienas piniginis prizas: 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų, kurį įsteigė LKL rėmėjas.

22. Žaidimo pabaigoje nustatomas vienas laimėtojas ir jam išmokamas pagrindinis piniginis prizas.

23. Visi su piniginiu prizu susiję mokesčiai sumokami Žaidimo Rėmėjo.

Prizo atsiėmimas

24. Paskelbus Žaidimo laimėtoją, Vykdytojas su juo susisieks registracijos metu nurodytais kontaktais dėl papildomų duomenų (banko sąskaitos, banko rekvizitų ir kitų duomenų reikalingų mokesčių deklaravimo tikslais) pateikimo.

25. Piniginis prizas laimėtojui persiunčiamas bankiniu pavedimu į laimėtojo nurodytą sąskaitą.

26. Už piniginio prizo pervedimą laimėtojui yra atsakingas Vykdytojas, kuris yra atitinkamai įgaliotas rėmėjo.

27. Prieš pervedant prizą, prizo laimėtojas ar jo tinkamai įgaliotas asmuo, privalės nuotoliniu būdu, pvz., pasitelkiant Teams, Skype, Zoom, Facetime ar kitas technologijas) realiu laiku pateikti/ parodyti Vykdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą, sugretintą su savo veidu ekrane, o jei prizą atsiima įgaliotinis – ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Prizo laimėtojui nepateikus šių duomenų ir arba informacijai nesutampant su prizą laimėjusios registracijos informacija, prizas nebus pervedamas į nurodytą sąskaitą.

28. Jeigu Žaidimo Vykdytojas, ilgiau kaip mėnesį laiko nuo laimėtojo paskelbimo dienos, negali pervesti prizo dėl prizo laimėtojo kaltės, toks Žaidimą laimėjęs asmuo praranda savo prizo laimėtojo statusą.

29. Jei prizas nebus atsiimtas per mėnesį laiko nuo laimėjo paskelbimo, papildomas laimėtojas (jeigu yra daugiau teisingai atspėjusių) bus tokiu pat būdu išrenkamas ir paskelbtas Užsakovo (LKL) svetainėje. Jei papildomas prizo laimėtojas neidentifikuos savęs ir/ar nepateiks savo papildomų duomenų per mėnesį laiko po šio papildomo laimėtojo paskelbimo, Žaidimas bus baigtas ir prizas tiks rėmėjo nuosavybe.

Duomenų tvarkymas

30. Remiantis sutarties vykdymu (t.y., šiomis Žaidimo taisyklėmis, su kuriomis dalyviai sutinka pateikdami savo spėjimą), kaip teisiniu pagrindu, bus tvarkomi Žaidimo dalyvių asmens duomenys. Duomenų valdytojas - Užsakovas. Duomenų tvarkymo operacijos bus vykdomos pasitelkus duomenų tvarkytoją – Vykdytoją.

31. Duomenys bus tvarkomi Vykdytojo/ Užsakovo darbuotojų ir galės būti pateikiami valdžios atstovams jų prašymu ir vykdant teisiškai įpareigojantį nurodymą peržiūrėti Žaidimo dalyvių registracijas, kad būtų užtikrintas dalyvių saugumas ir/arba šio Žaidimo teisėtumas. Kad būtų teisingai vykdomi Užsakovo įsipareigojimai dalyviams, Užsakovas gali suteikti dalyvių asmens duomenis kitoms įmonėms (duomenų gavėjams), tokioms kaip: audito įmonei, siekiant užtikrinti skaidrų ir sklandų laimėtojo paskelbimą bei prizo išmokėjimą.

32. Dalyvis privalo suteikti asmens duomenis, tam kad galėtų dalyvauti Žaidime. Jeigu asmens duomenys, reikalaujami Žaidimo Taisyklėse, yra nesuteikiami, Vykdytojas neturi teisės užregistruoti dalyvio ir dalyvis negali dalyvauti Žaidime. Žaidimo Vykdytojas turi turėti galimybę identifikuoti asmenį laimėtojų išaiškinimo metu ir prizo išdavimo atveju, dėl to būtina dalyvių registracija pateikiant: dalyvio vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją, kad būtų įmanoma laimėtojo identifikacija.

33. Laimėjimo atveju, (siekiant užtikrinti sąžiningas ir skaidrias Žaidimo sąlygas ir laimėtojo paskelbimą) asmens vardas ir pavardė bus viešai (LKL svetainėje) skelbiami tik su dalyvio sutikimu. Jei toks sutikimas nebuvo duotas, laimėtojas nebus skelbiamas viešai.

34. Dalyvio (kuris neprašo duomenų ištrynimo) duomenys bus saugomi 30 (trisdešimt) dienų po skundų pateikimo termino pabaigos. Kai kurie teisės aktai gali reikalauti, kad Vykdytojas/ Užsakovas išsaugotų asmens duomenis ilgiau. Kai nebėra teisės aktų reikalaujančių tolimesnio duomenų tvarkymo arba nebeegzistuoja teisiniai įsipareigojimai ar pareigos kiekvienos šalies atžvilgiu, dėl asmens duomenų tvarkymo, tuomet Vykdytojas. Užsakovas nedelsiant ištrins tokius asmens duomenis.

35. Dalyvis turi šias duomenų subjekto teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per duomenų tvarkymo laikotarpį; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Dalyvis taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

36. Užsakovas ir Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Baigiamosios nuostatos

37. Žaidimo dalyvių skundai nagrinėjami Žaidimo vykdymo metu ir dar 3 mėnesius po jo pabaigos.

38. Vykdytojas pretenzijas perduoda Užsakovui, kuris nagrinėja pretenzijas ir pateikia atsakymus per 20 (dvidešimt) dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Užsakovas pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus. Jei pareiškėjas yra nepatenkintas atsakymu, jis gali ginti savo teises ir teisėtus interesus įstatymo nustatyta tvarka.

39. Vykdytojas įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija apie Žaidimą yra tik informacinio pobūdžio.

40. Visi Žaidimo Užsakovo priimti su Žaidimu susiję sprendimai yra galutiniai ir privalomi visiems dalyviams.

41. Užsakovas turi teisę atšaukti Žaidimą, pakeisti Žaidimo taisykles bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, paskelbiant pakeitimus savo svetainėje.

42. Jeigu dalyvis mano, kad buvo pažeistos jo, kaip vartotojo teisės, pirmiausia privalo kreiptis į Užsakovą. Nepavykus ginčo sureguliuoti su Užsakovu, dalyvis turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

______________

Sponsors

Title sponsor

General sponsor

Main sponsor

Main sponsor

Main sponsor

Main sponsor

Main sponsor

Main sponsor

Partners

Technical partner
Broadcasting partner
Technical partner
Technical partner
Broadcasting partner
Medical partner
Broadcasting partner