Volodymyr
Markovetskyy

Position: Center

Height: 216 cm

Weight: 114 kg

Birthdate:
2000-12-26 (19 m.)

Nationality:
UKR